СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ- спецификация хандсанатизар ,СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ПЛОДОВЕ 1 Банани Твърди,с цяла дръжка,без гъбични поражения или изсъхване,без набивания,без повреди,дължащи се на ниски температурни,с отстранен плодник.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ2 Към всяка употреба в текста по-долу (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на: СТАНДАРТ, СПЕЦИФИКАЦИЯ,СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ На техническа поддръжка и обслужване срещу заплащане на абонаментна такса на 9 /девет/ броя асансьорни уредби, въведени в експлоатация и находящи се в сградите на

Связаться с поставщиком

Екзарация. Екзарационни форми и наслаги. - публичен документ

Екзарация. Екзарационни форми и наслаги 1.Същност и общи закономерности на екзарацията Разрушителното действие на ледниците върху скалите се нарича екзарация. Терминът произхожда от лат. дума exarati

Связаться с поставщиком

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Подходът за изпълнение на поръчката следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на ...

Связаться с поставщиком