Глобус- глобус бангладеш цена ,Цена на животот "Додека траеше расправата во парламентот, ... Тоа е притисок кој, како што им се довери на новинарите на "Глобус", мора да го издржи и со кој морала да се помири.